środa, 2 września 2015
245 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Dionizy, Izy, Juliana
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
BIP     |     BAZA NOCLEGOWA     |     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży      |     NOWINY24     |     Wiadomości z Polski     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / GMINA / Aktualności
LINKI
Mapa dojazdu
Baza noclegowa
Baza firm
Na starej fotografii
E-kartki
Aktualności
 
DOŻYNKI GMINNE 13 września 2015
2015-09-02
DOŻYNKI GMINNE 13 września 2015
 
 
2015-09-01
Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją operacji pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych " są przyjmowane oferty na roboty remontowe pn.: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie –Olchowiec, dz. o nr ewid. 190, 278/2
 
˝Objazdowe rękodzieło˝
2015-09-01
˝Objazdowe rękodzieło˝
Gminny Dom Kultury w Czarnej serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na warsztaty decoupage, które odbędą się 02.09.2015r. o qodz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnej Dolnej.
Warsztaty decoupage odbywają się w ramach inicjatywy "Objazdowe rękodzieło".
 
Zajęcia teatralne
2015-09-01
Zajęcia teatralne
Gminny Dom Kultury w Czarnej serdecznie zaprasza dzieci, młodzież 1 dorosłych na zajęcia teatralne, które odbędą się 05.09.2015r. o godz.17:00 w GDK Czarna.
Zajęcia teatralne odbywają się w ramach inicjatywy "Babiniec- reaktywacja- międzypokoleniowa integracja
 
Wspólnota Mieszkaniowa
2015-08-26
Wspólnota Mieszkaniowa

Informujemy, że w dniu 19.07.2015r. została zawiązana Wspólnota Mieszkaniowa "Czarna POM", Czarna Górna 96A, 38-710 Czarna
NIP 6891233481 REGON 362073524
Nr Konta: 13 8621 0007 2001 0006 7452 0001
 
˝RAZEM TWORZYMY KULTURĘ˝  zaproszenie na warsztaty
2015-08-26
˝RAZEM TWORZYMY KULTURĘ˝ zaproszenie na warsztaty
Gminny Dom Kultury w Czarnej serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych zainteresowanych udziałem w warsztatach decoupage na zajęcia, które odbędą się 27.08.2015r. o godz. 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnej Dolnej.
Warsztaty decoupage odbywać się będą w ramach inicjatywy "Objazdowe rękodzieło"
 
Harmonogram naborów wniosków
2015-08-25
Harmonogram naborów wniosków
Informujemy, iż  w dniu 18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.
Ponad 1,8 mld zł z RPO WP Zarząd Województwa planuje przeznaczyć na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r.
Tylko na ten rok przewidziano ogłoszenie aż 12 konkursów w ramach osi finansowanych z EFRR i 8 z EFS.
 
˝Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (I)˝
2015-08-21
˝Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (I)˝
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych przystępuje do realizacji projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (I)" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
2015-08-21
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobociai aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.
 
Konkurs na wybór projektów do dofinansowania
2015-08-21
Konkurs na wybór projektów do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 
Zawiadomienie Starosty Bieszczadzkiego
2015-08-17
Zawiadomienie Starosty Bieszczadzkiego
W dniach od 31 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawną, projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Bystre, Michniowiec i Lipie, gmina Czarna.
 
Razem tworzymy kulturę
2015-08-13
Razem tworzymy kulturę
 
 
Konkurs Fotograficzny ˝Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie˝
2015-08-13
Konkurs Fotograficzny ˝Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie˝
 
 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - małe i standardowe granty
2015-08-11
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - małe i standardowe granty
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypomina, że można ubiegać się o środki finansowe znajdujące się w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim na ramach tzw. małych i standardowych grantów
 
RAZEM TWORZYMY KULTURĘ
2015-08-10
RAZEM TWORZYMY KULTURĘ
    Gminny Dom Kultury w Czarnej otrzymał dofinansowanie w  z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne na realizację cz. II zadania pod nazwą „Razem Tworzymy Kulturę”. Kwota dofinansowania z Narodowego Centrum Kultur to 22 tyś. zł., wkład własny Gminnego Domu Kultury w Czarnej 1988 zł. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę w I części zadania. Głównym celem projektu jest nawiązywanie stałych relacji z mieszkańcami gminy Czarna, odkrywanie nowych talentów i wzmacnianie potencjału społecznego na rzecz wspól
 
I Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Gminie Czarna
2015-08-05
I Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Gminie Czarna

W dniu 1 sierpnia na gminnym stadionie w Czarnej odbyła się nowa impreza, której celem było promowanie lokalnych twórców, rękodzielników oraz gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy.
 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Czarnej
2015-08-04
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Czarnej
25 lipca, w sobotnie popołudnie, na stadionie sportowym w Czarnej odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, stanęło sześć drużyn męskich, jedna żeńska z Polany, po raz pierwszy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Czarnej oraz gościnnie wystąpiły męska i żeńska Drużyna Pożarnicza z zaprzyjaźnionej gminy Modra nad Cirochou ze Słowacji
 
˝Nie daj się oszukać – sprawdź paragon˝
2015-07-24
˝Nie daj się oszukać – sprawdź paragon˝

akcja Ministerstwa Finansów
 
Karpacki Jarmark Turystyczny
2015-07-22
Karpacki Jarmark Turystyczny

Gmina Czarna w dniu 19 lipca 2015 r. w Ustrzykach Dolnych uczestniczyła jako wystawca w  Karpackim Jarmarku Turystycznym, zorganizowanym z inicjatywy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych
 
Ecomeleks - nowy wymiar wycieczek krajoznawczych
2015-07-13
Ecomeleks - nowy wymiar wycieczek krajoznawczych
W Bieszczadach pojawiła się zupełnie nowa atrakcja. I chociaż w innych częściach Polski słyszeliśmy już o podobnych udogodnieniach dla turystów - ta, która pojawiła się w najpiękniejszej części Podkarpacia jest pod wieloma względami wyjątkowa.
Pojawienie się w Ustrzykach Górnych dwóch zielonych samochodów, dostosowanych do przewozu naraz aż 12 osób, zaskoczyło nie tylko turystów, ale i konkurencję. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jeszcze czegoś takiego w Bieszczadach nie było
 
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
2015-07-08
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.
 
DIAGNOZA STANU KULTURY W GMINIE CZARNA
2015-06-29
DIAGNOZA STANU KULTURY W GMINIE CZARNA
Diagnoza stanu kultury w gminie Czarna jest efektem realizowanego przez Gminny Dom Kultury w Czarnej projektu "Dom kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 w gminie Czarna, część I". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury a jego głównym celem jest "Integracja społeczności wokół wspólnego działania i wzmacnianie solidarności mieszkańców wobec siebie nawzajem i swojego otoczenia".
 
Pierwszy etap projektu ˝Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 w gminie Czarna, część I˝ realizowany przez Gminny Dom Kultury w Czarnej dobiegł końca
2015-06-25
Pierwszy etap projektu ˝Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 w gminie Czarna, część I˝ realizowany przez Gminny Dom Kultury w Czarnej dobiegł końca
Pierwszy etap projektu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 w gminie Czarna, część I" realizowany przez Gminny Dom Kultury w Czarnej dobiegł końca. Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015".
 
Z PZU PO LEKCJACH
2015-06-19
Z PZU PO LEKCJACH

Wbrew pozorom, dzieci nudzą się nie tylko w czasie deszczu. Kłopotem w małych miastach i na wsiach jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych dla dzieci. W ramach konkursu "Z PZU po lekcjach" chcemy wesprzeć organizacje, które organizują ciekawe i pożyteczne zajęcia dodatkowe dla dzieci
 
˝997 - Chryszczata˝
2015-06-18
˝997 - Chryszczata˝
997 to zwyczajowo numer alarmowy, pod który dzwonimy na policję w sprawach dla nas ważnych i niepokojących, zazwyczaj w celach interwencyjnych. Tym razem jednak nie dotyczy on szukania pomocy, ale wielkiej przyjemności jakiej doświadczyli członkowie koła turystyczno – krajoznawczego Gimnazjum w Czarnej
 
Informacja Urzędu Marszałkowskiego
2015-06-15
Informacja Urzędu Marszałkowskiego

na temat budowy sieci szerokopasmowej na obszarze gminy Czarna
 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z wizytą w Sanoku
2015-06-13
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z wizytą w Sanoku
W dniu 13 czerwca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Czarnej odbyła wycieczkę do Sanoka. Podczas tej wędrówki zwiedziliśmy Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Na początku wizyty w Komendzie PSP przywitał nas jeden ze strażaków, był ogromnie zaskoczony i zadowolony że młodzież z końca Bieszczad przyjechała ich odwiedzić.
 
Ogłoszenie wyników naboru wniosków
2015-06-10
Ogłoszenie wyników naboru wniosków
Z przyjemnością zawiadamiamy, że podczas posiedzenia komisji wyboru inicjatyw lokalnych, które odbyło się 09.06.2015 r. w Gminnym Domu Kultury w Czarnej, członkowie komisji po naradach podjęli decyzję o połączeniu trzech projektów w jeden oraz zmniejszeniu niektórych wydatków.
 
˝Nauka, integracja i wspólna zabawa przez rozwój postaw obywatelskich w gminie Czarna˝
2015-06-10
˝Nauka, integracja i wspólna zabawa przez rozwój postaw obywatelskich w gminie Czarna˝
Szanowni Mieszkańcy!Grupa inicjatywna"Realizujemy marzenia" we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnej Górnej realizuje inicjatywę pn. "Nauka, integracja i wspólna zabawa przez rozwój postaw obywatelskich w gminie Czarna"
 
˝Człowiek – przyroda – cywilizacja˝, czyli Święto Gimnazjum w Czarnej
2015-06-09
˝Człowiek – przyroda – cywilizacja˝, czyli Święto Gimnazjum w Czarnej

Tradycją szkoły jest coroczna promocja organizowana w postaci święta szkoły. Związane jest ono z postacią Patrona prof. Stefana Myczkowskiego. Imię zostało nadane w 2003r., wówczas też ufundowany był sztandar, który dumnie prezentujemy podczas uroczystości szkolnych, kościelnych, lokalnych i państwowych
 
Taką Cię kocham, moja Polsko
2015-06-09
Taką Cię kocham, moja Polsko

Konkurs dla każdego: piszemy, rysujemy, malujemy, fotografujemy
 
Gminne Dni Rodziny
2015-06-02
Gminne Dni Rodziny
W dniach 29-30.05.2015 r. w Czarnej już po raz czternasty odbyły się Gminne Dni Rodziny.
Pierwszy dzień imprezy poświęcony był wszystkim matkom z okazji ich święta - Dnia Matki. W Gminnym Domu Kultury w Czarnej dzieci z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Czarnej przygotowały występ artystyczny dla swoich mam, w którym wyraziły jak bardzo są wdzięczne za miłość i czas, który im poświęcają, żeby mogły wyrosnąć na wartościowych ludzi.
 
Starosta Bieszczadzki zawiadamia
2015-06-02
Starosta Bieszczadzki zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi: Bystre, Lipie i Michniowiec
 
Nie ma mocnych!
2015-06-01
Nie ma mocnych!

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Czarnej z opiekunem Iwoną Plezia po raz kolejny zdobyli najwyższe miejsca w  Konkursie Piosenki Turystycznej w Lutowiskach. Konkurs odbywa się od 7 lat. W tegorocznym udział wzięło sześć szkół z powiatu bieszczadzkiego i leskiego
 
Szkolna Izba Przyrodnicza Gimnazjum w Czarnej.
2015-06-01
Szkolna Izba Przyrodnicza Gimnazjum w Czarnej.

Szkolna Izba Przyrodnicza założona została w 2003r. Jest jednym z elementów tożsamości szkoły noszącej imię prof. Stefana Myczkowskiego.
Celem założenia SIP jest mini ekspozycja okazów flory i fauny Bieszczadów. Bogactwo przyrodnicze naszej Małej Ojczyzny jest wyjątkowo cenne i niepowtarzalne
 
I biesiada muzykowanie Klubu Seniora z zespołem Senior Vox
2015-05-30
I biesiada muzykowanie Klubu Seniora z zespołem Senior Vox
W dniu 29.05.2015 r. odbyła się I biesiada i wspólne muzykowanie Klubu Seniora z zespołem Senior Vox oraz mieszkańców gminy Czarna
 
INFORMACJA
2015-05-26
INFORMACJA
Grupa AA "Andrzej" Czarna informuje o zmianie terminu mityngów odbywających się na plebani. Mityngi od czerwca 2015 roku odbywać się będą w pierwszy oraz trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.30. Mityngi są otwarte, tzn. nie tylko dla alkoholików, może przyjść każdy zainteresowany problemem alkoholowym. Grupa serdecznie zaprasza ludzi, którzy w swej pracy często stykają się z problemem alkoholowym jak też rodziny dotknięte uzależnieniem od alkoholu.
 
Inicjatywy lokalne
2015-05-13
Inicjatywy lokalne

Zobacz film
 
Portal dla rolników
2015-04-23
Portal dla rolników


Wszystkie informacje o ubezpieczeniu KRUS w jednym miejscu - Szybki dostęp do: danych, okresów ubezpieczenia, wykazów składek

www.ekrus.gov.pl
 
INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH WJEŻDŻAJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
2015-04-14
INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH WJEŻDŻAJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.
W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego.
 
Srebrny medal Mistrzostw Polski dla naszej zawodniczki
2015-03-25
Srebrny medal Mistrzostw Polski dla naszej zawodniczki
Andżelika Szyszka wspólnie z Marcelą Marcisz zdobyły srebrny medal Mistrzostw Polski w biegach narciarskich w konkurencji sprint drużynowy.
 
150-lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich
2015-03-25
150-lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich

Organizacja Kółek Rolniczych i Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich rozpoczęły przygotowania do Jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. To jedyna organizacja kobiet wiejskich w Europie, która nieprzerwanie istnieje tyle lat.
 
Razem tworzymy kulturę
2015-03-11
Razem tworzymy kulturę

Gminny Dom Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy na spotkanie Open Space organizowane w ramach zadania Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 w Gminie Czarna, część I.

19.03.2015, godz. 17.00
 
Pierwsze Kroki
2015-03-06
Pierwsze Kroki
Bezpłatny Portal przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w dziedzinie wychowania bądź też dla osób, które pragną podzielić się swoją wiedza i zdobytym doświadczeniem.
Jest to całkowicie darmowe miejsce porad dla rodziców z całej Polski. Dodatkowo co miesiąc trójka najbardziej aktywnych rodziców w nagrodę za udzielanie porad innym otrzymuje nagrody.
 
OBWIESZCZENIE
2014-04-03
OBWIESZCZENIERegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie o rozpoczęciu opracowywania planu dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady"
 
POGODA
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
epuap
BIP
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Kalendarz imprez
Galeria
Film
Gminy Partnerskie
Polska atrakcyjna
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Czy nasza gmina jest atrakcyjna turystycznie ?
Tak
wynik 45,72%
Nie
wynik 54,28%
Łączna ilość głosów: 1111
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0581638
Dzisiaj:
367
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.147.20.131
Najczęściej czytane
Gmina Czarna,
Czarna Górna 74, 38-710 Czarna, woj. podkarpackie
tel.: 134619009, email: urzad@czarna.pl, http://www.czarna.pl
NIP: 689-11-90-205
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x